กระดาษที่ใช้กันโดยทั่วไป ในโรงพิมพ์ มีประมาณ 8 ชนิดที่ใช้กันเป็นประจำในโรงพิมพ์ 

  1.กระดาษอาร์ตมัน มี 90G , 105, 130G , 160G
  2.กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า มี 190G , 210G , 230G , 260G , 310G , 360G
  3.กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า มี 210G , 230G , 250G , 300G, 350G 
  4.กระดาษถนอมสายตา Green Read มี 60G , 70G
  5.กระดาษปอนด์ขาว มี 70G , 80G , 100G , 120G
  6.กระดาษอาร์ตด้าน นีเวีย 90G , 128G , 157G , 190G 
  7.กระดาษกล่องแป้งหลังเทา มี 270G , 300G , 350G , 400G , 450G
  8.กระดาษกล่องแป้งหลังขาว มี 250G , 270G , 300G , 350G , 400G , 450G
  9.กระดาษนอกนำเข้า และกระดาษอื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน และยังมี
กระดาษอีกหลากหลายชนิดที่ไม่ค่อยนิยมได้ใช้กัน

กระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์มีไซต์อะไรบ้าง ?

     กระดาษขนาดต่างๆที่เป็นขนาดมาตรฐานที่เรานิยมใช้กันจะเป็นของตระกูล A มาตราฐาน
ของกระดาษ ISO 216 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานกระดาษสากลของ ISO ว่าด้วยขนาดกระดาษ
ที่ใช้กันในหลายประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึง ขนาดกระดาษที่คนรู้จักและนิยมใช้กัน
มากที่สุดคือ A4 มาตรฐานสากลนี้มีพื้นฐานมาจากสถาบันเยอรมันเพื่อการมาตรฐานแห่งประเทศ
เยอรมนี มาตรฐานรหัส 476 (DIN 476) ในปี พ.ศ. 2535 โดยประเทศไทยก็นิยมใช้กระดาษตระกูล
A ด้วยเช่นกัน

ขนาดกระดาษแผ่นใหญ่มาตรฐานที่ใช้กันใน โรงพิมพ์

     การออกแบบงานพิมพ์เราควรจะทราบขนาดกระดาษมาตรฐานไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียเศษกระดาษ
ทำให้ต้นทุนไม่สูง  เพราะถ้าตัดกระดาษเสียเศษจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง เพราะถ้าไม่รู้ขนาด
มาตรฐานของกระดาษ ก็จะหาวิธีคำนวนที่ลงตัวไม่ได้ แต่การทำงานจริง บางทีลูกค้าอาจจะไม่
ทราบขนาดของกระดาษแผ่นใหญ่ ลูกค้าก็สามารถแจ้งขนาด ของชิ้นงาน แบบสำเร็จให้กับทาง
โรงพิมพ์ ได้เลยครับ และทาง โรงพิมพ์ เราจะหาวิธีคำนวนให้ต้นทุนถูกที่สุดเพื่อให้ลูกค้าประหยัด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องกระดาษ

ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ ***กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ
มีอยู่ 3 ขนาดคือ 

  ขนาด 24 x 35 นิ้ว
  ขนาด 25 x 36 นิ้ว
  ขนาด 31 x 43 นิ้ว 
ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ ***กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า
มีอยู่ 2 ขนาดคือ
 
  ขนาด 25 x 36 นิ้ว
  ขนาด 31 x 43 นิ้ว
ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ ***กระดาษกล่องแป้งหลังเทา , กล่องแป้งหลังขาว
มีอยู่ 2 ขนาดคือ

  ขนาด 31 x 43 นิ้ว
  ขนาด 35 x 43 นิ้ว
ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ *** กระดาษเคมี (ก็อปปี้ในตัว) ที่นิยมมีอยู่ 1 ขนาดคือ 
  ขนาด 24 x 36 นิ้ว 
ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ *** กระดาษแบงค์สี โดยทั่วไปมีอยู่ 1 ขนาดคือ 
  ขนาด 31 x 43 นิ้ว 
ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ *** กระดาษ KA และ KI โดยทั่วไปมีอยู่ 1 ขนาดคือ
  ขนาด 35 x 43 นิ้ว

ความรู้เรื่อง กระดาษ กับ โรงพิมพ์
ชนิดของกระดาษต่างๆมี 10 ชนิด (Type of paper)

     จากความแตกต่างของกรรมวิธีในการผลิตกระดาษความแตกต่างของเยื่อกระดาษ สารเคมี
ตลอดจนเครื่องจักรในการผลิตจะมีผลทำให้ลักษณะของกระดาษมีความแตกต่างกันตามวัสดุ
พื้นฐานในการผลิต โรงพิมพ์จำเป็นต้องศึกษาถึงประเภทและชื่อเรียกของกระดาษเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสามารถสื่อความหมายกับลูกค้าโดยตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ และการใช้งานของลูกค้า กระดาษจะมีลักษณะและชื่อเรียกต่างกันดังนี้ 

1. กระดาษบรู๊ฟ (newsprint) 
     เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้ป่น จึงทำให้มีราคาถูก คุณภาพต่ำ ถ้าเก็บไว้นานจะกรอบและแดง
ใช้พิมพ์หนังสือราคาถูก  หนังสือข้อสอบ และหนังสือพิมพ์เนื้อกระดาษจะไม่ค่อยละเอียดและ
เรียบเนียน
2. กระดาษปอนด์ (bond paper) 
     เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง เยื่อกระดาษทำจากเศษผ้าผสม ด้วยสารเคมี Sulfite ฟอกให้ขาวเป็น
พิเศษ  เป็นกระดาษใช้พิมพ์งานที่มีค่า เช่นประกาศนียบัตรหรืกระดาษเขียนจดหมาย และอื่นๆ
3. กระดาษฟอกขาวหรือกระดาษปอนด์ขาว (Wood Free Paper) 
     เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีฟอกขาว ผลิตเป็นกระดาษเพื่อใช้เขียนหรือพิมพ์ ใช้ทำสมุด และ
พิมพ์หนังสือโดยทั่วไป  และทำเป็นกระดาษ A4 ใช้สำหรับเครื่องพริ้นทั่วไป ที่เรานิยมใช้กัน
ในปัจจุบัน 
4. กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน้ำตาลห่อของ (Kraft paper) KA , KI
      ทำจากเยื่อ Sulphate ผสมสีน้ำตาล มีความเหนียวมากใช้ทำกระดาษห่อของหรือบรรจุภัณฑ์
ถุงกระดาษ และ กล่องกระดาษ
5. กระดาษปก (Cover Paper)
     เป็นกระดาษปอนด์ทำให้หนาเป็นพิเศษ มีความเหนียวทนทาน เพื่อใช้ทำปกหนังสือ 
6. กระดาษวาดเขียน (Drawing Paper) 
     เป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ทำให้เนื้อกระดาษสามารถรับสีได้ง่าย และมีผิวเหมาแก่การเขียน
ภาพระบายสี  ดูดหมึกดูดสีไว้โดยง่าย 
7. กระดาษอาร์ต(Arts,Coate paper)
     เป็นกระดาษที่ได้มีการเคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุบางอย่างให้มีผิวเรียบมัน เพื่อใช้พิมภาพที่มีราย
ละเอียด เหมาะสำหรับการทำแผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก นามบัตร กล่อง ที่เน้นคุณภาพสีคมชัด
ความละเอียดสูง 
8. กระดาษกล่อง (Box board) กล่องแป้งหลังเทา , กล่องแป้งหลังขาว
     เป็นกระดาษที่ด้านหน้าทำจากเยื่อเคมี มีลักษณะเป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ด้านหลังทำจาก
เยื่อไม้ป่น  หรืออาจเป็นเยื่อกระดาษเก่าซึ่งจะมีสีคล้ำ กระดาษชนิดนี้จะผลิจากเครื่องจักรชนิด
Cylinder machine หลายๆชั้น 
9. กระดาษโปสเตอร์ (Poster paper)
     เป็นกระดาษปอนดืที่ขัดมันเรียบหน้าเดียว ส่วนอีกหน้าหนึ่งจะปล่อยให้หยาบไว้ 
10. กระดาษแข็ง (Hard board)
     เป็นกระดาษที่ใช้ทำปกแข็งด้านในของหนังสือเมื่อใช้งานจะต้องมีกระดาษหรือวัสดุอื่นหุ้ม
จึงเป็นกระดาษที่ไม่ต้องฟอกขาว  ทำจากเยื่อไม้ป่นหรือเยื่อกระดาษเก่า เนื้อกระดาษจะดูสีคล้ำ
และผิวไม่เรียบหรืออีกชื่อนึงที่ โรงพิมพ์ เรียกกันคือ กระดาษจั่วปัง

วิธีหาจำนวนหน่วยที่ใช้ใน โรงพิมพ์ มี ( มิลลิเมตร , เซ็นติเมตร , นิ้ว )

ยกตัวอย่างเช่น

1,000 มิลลิเมตร ถ้าต้องการหาน่วยเป็นเซ็นติเมตร
- เอา 1,000 มิล. หารด้วย 10 จะได้ = 100 เซ็นติเมตร
100 เซ็นติเมตร. ถ้าต้องการหาหน่วยเป็นนิ้ว
- เอา 100 ซม. หารด้วย 2.54 จะได้ = 39.3 นิ้ว
10 นิ้ว.ถ้าต้องการหาหน่วยเป็นเซ็นติเมตร.
- เอา 10 นิ้ว x 2.54 จะได้ = 25.4 เซ็นติเมตร
10 ซม.ถ้าต้องการหาหน่วยเป็นมิลลิเมตร. เ
- เ อา 10 ซม. x 10 จะได้ = 100 มิลลิเมตร

ขั้นตอนการผลิตงานของโรงพิมพ์เรา โดยย่อ 
1.ส่งปรุฟดิจิตอลเพื่อเซ็นสรุปปรุฟ เรื่อง ข้อความ ขนาด และโทนสี (สามารถแก้ไขได้)
2.ส่งปรุฟเพลทแม่พิมพ์ เพื่อเซ็นสรุปปรุฟเรื่องสีก่อน ขึ้นเครื่องพิมพ์
(ไม่สามารถแก้ไขเรื่องข้อความได้แล้ว)
3.ผลิตงานตามสเป็คที่ตกลงกันไว้ และ ดำเนินการจัดส่งงานให้ลูกค้า


 


ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เลือกใช้บริการ PACKAGE-DD


     เมนูผลงาน


     สถิติผู้เข้าชม